Alhamdulillah Masjid Raya Kebayoran Residences telah selesai dibangun, mari makmurkan masjid yang indah dan megah ini.

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menmunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain Allah, maka merekalah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk (dari Allah Ta’ala)”. — QS At Taubah: 18.